Sven-Erik Johansson i Umeå
med släktforsknings databas Kråken 22 på 580.000 personer

Databas Kråken 22 är Sveriges största släktforsknings databas för Västerbotten och Norra Ångermanland

Forskningsområde från Örnsköldsvik upp mot Skellefteå och från Bottenhavet till Norska gränsen
Med +580.000 personer, +141.000 familjer och 2.000.000 källhänvisningar

Alla med anor inom detta område kan få sin eget släktträds databas från nutid med grenar ner till 1500-talet.
Ofta även med Bure grenar ner till 1300-tal  Klicka här
Kolla även om du har Bure anor Klicka här
Vad som gjort detta möjligt Klicka här

Klicka på Personer till vänster för Gratis sökning från dagens sekretessregler ner till 1770, sedan finns databas Kråken 22
Tänk på när ni  SÖKER att enbart inom mitt släktforskningsområde finns det 100.000 felaktigheter i kyrkböckerna varav ca. 70-80.000 i HFL
10.000 tals av dessa felaktigheterna har rättats till i databas Kråken och namnen är normaliserade för att underlätta sökning


Kärnsocknar
Databas Kråken 22 med +580.000 personer innehåller alla personer - ibland ner till 1500 - som lämnat avtryck i socknarna Nordmaling, Bjurholm, Gideå, Grundsunda, Hörnefors, Örträsk, Trehörningsjö, Fredrika, Holmön, Björna, Anundsjö, Stensele, Tärna, Dorotea , Risbäck, Sävar, Tavelsjö, Degerfors/Vindeln, Björksele, Vännäs och Åmsele fram till sekretess, samt Umeå lands fram till 1825
 
Här har en komplett trippelkoll för FB, VB och HFL/FsB genomförts resulterande i en samlad bedömning av varje enskild person.

 
Arbetsmaterialsocknar
Lycksele, Björksele, Lövånger, Norsjö, Bygdeå, Burträsk, Kalvträsk,  Nysätra, Robertsfors, Arnäs, Själevad, Örnsköldsvik, Umeå stad, Mo, Åsele, Vilhelmina, Sorsele, Gargnäs, Malå, Jörn och Skellefteå lands
är klara till 50-90%, varför det fortfarande kan finnas fel från tex kyrkböckernas HFL


GRATIS 2.200  kompletta socken födelseårgångar inklusive föräldrarnas födelsedatum och ort. Klicka födelselistor
Den som  hittar anor med bevisbart släktskaps fel i KråkenWebs kärnsocknarna får Släkkträds databas till rabatterat pris. Klicka

Karta där du kan se hur byarna ligger geografiskt. Klicka till önskad plats

NYHETER  och   NYA Fall med FEL (nytt) och Medhjälpare
Födelselistor    Källa beskrivning  Avikelserapport   Intressanta fall   Egen databas  På förekommen anledning     
Ytterligare info finns på
www.sikhallan.se

Sven-Erik Johansson
brogatan@outlook.com

Telefon 072-7121496

Kråken Web är en dynamisk databas baserad på Databas Kråken 22 med just nu på över 580.000 personer

I Kråken 22 CD/USB finns enormt mycket mera info än i webbversionen av Kråken
 - 100.000-150.000 personer födda före 1770
 - +
200 MB beskrivande information med bl.a. domstolsprotokoll, släktskapsutredningar, levnadshistoria etc
 
- Notistabell med  + 1.000.000 direkta källhänvisningar till HFL i Notistabell + 1.000.000 Källa, som gör att det är lätt att kolla.
 - Vigseltext med faddrar och andra beskrivningar när så behövs för släktskapsbevisning
 - 10.000 tals anteckningar om felaktighet i kyrkoböckerna och i FB saknade personer

När ni söker på Kråken web tänk på detta
- Sökinstruktion

- Personnamnen är normaliserade

-
och det viktigaste enligt nedan

Enstaka uppgifter från någon originalkälla stämmer inte alltid överens med den sammanvägda helhetsbilden med personens samlade data tillgängliga från en större databas som tex Kråken 22
Därför gäller det att tänka på nedanstående vid sökning om ni skulle ha svårt att hitta någon inom mitt forskningsområde från Örnsköldsvik upp mot Skellefteå:
sök då inte för precist utan bredare och kolla igenom i resultatlistan efter den person som svarar bäst mot alla era givna sökdata, eftersom det i kyrkböckernas originalkällorna inom detta begränsade område från Örnsköldsvik till Skellefteå finns


Uppskattningsvis 100.000 fel i kyrkböckernas HFL (Husförhörlängd) enbart inom mitt forskningsområde Örnsköldsvik-Skellefteå
- 10.000 tals personer noterad i kyrkböckernas FB (Födelsebok) och där HFL personens namn skiljer helt eller delvis från FB
- 1.000 tals personer där prällen har angett ett släktskap i HFL, men där detta bevisligen är felaktigt

- 1.000 tals bevisligen födda saknas i kyrkböckernas FB (Födelsebok), men finns i databas
Kråken 20 UsB/CD
- 1.000 tals bevisligen felaktiga föräldrar i kyrkböckernas FB, i regel är det modern som har ett felaktigt namn
- 1.000 tals personer har andra persondata i kyrkböckernas VB (Vigselbok) än i kyrkböckernas FB eller HFL

- 10.000 tals personer har en felaktig födelsesocken angiven i HFL
-  uppgifterna i DB om födelse, ålder och föräldrar är ofta felaktiga under 1700-talet och delar av 1800-talet
-  föräldrauppgifterna som fanns i VB under en kortare tid av 1800-talet har många hundratals felaktiga föräldrar.

- FB uppgifter om moderns ålder när barnen döps är ofta felaktiga och ibland med rätt många år.
- födelseuppgifter i HFL kan vara flera tio-tal år felaktiga, 5-10 års felaktighet är ganska vanliga under 17-1800-talet och många 1.000.tals med mer än 1 år fel förekommer, för att inte tala om 10.000 tals med mindre 1 år fel där ett exakt födelsedatum är angivet i HFL, VB och DB men ej överensstämmer med FB

Tänk också på att efternamnen från och med senare delen av 1800 talet och framåt är osäkra och kan ha ändrats ett flertal gånger under personens livstid.

Flera av KÄRNSOCKNARNA är gjorda under den svårlästa fischtiden och därför är jag tacksam om ni påpekar även småfel inom KÄRNSOCKNARNA Nordmaling, Gideå, Grundsunda, Bjurholm, Trehörningsjö, Örträsk, Fredrika, Björna och  Umeå lands fram till 1810, Degerfors och Vännäs fram till 1860. Och naturligtvis SLÄKTSKAPSFEL oavsett KÄRN- eller ARBETSMATERIAL -socken

ARBETSMATERIAL socknarna är alla inom mitt forskningsområde Örnsköldsvik - Skellefteå, som ej har KÄRNSOCKEN status och dessa socknar är osäkra i vissa delar, enär en hel del material kommer enbart från HFL, och bör därför ej användas som referens utan att först kolla mot FB, VB eller DB.
När HFL,FB eller FsB,FB finns angivet under källa är trippelkollen HFL eller FsB, FB och VB utförda (FsB= församlingsbok)

MATERIAL utanför mitt egentliga forskningsområde Örnsköldsvik - Skellefteå är ibland grovt arbetsmaterial enbart från kyrkböckernas HFL och mycket osäkert och bör kontrolleras grundligt och FÅR EJ användas som referens från KRÅKEN.

Historik bakom databas Kråken

Jag började släktforska 1987, året efter att jag flyttat hem från USA, där jag var platschef för ett Svenskt företag som opererade i Miami.
Jag har levt en stor del av mitt liv utanför Sveriges gränser och haft turen att besöka eller bo i 96 länder.

1992 började jag med hjälp av släktforskarprogrammet Anarkiv, som då var det enda Windows baserade släktforskarprogrammet, att bygga upp databas Kråken med hjälp av den eminente släktforskaren Teo Sundin, som redan hade hållit på i många år.
Sedermera har jag fått hjälp av ett stort antal andra framstående forskare som Nils Erik Molin och under senare tid Stig Lennart Johansson. Andra som
hjälpt till
Jag använder fortfarande Anarkiv
- www.anarkiv.se - som jag även idag tycker är det bästa släktforskar programmet

De första 15 åren hade jag enbart mina ca 4.000 inköpta fisch med dess många gånger usla läsbarhet att stödja mig på.
Detta innebär också att det i databas Kråken naturligtvis finns feltolkningar av datum även i de ca 1600 helt genomgångna FB (Födelsebok) årgångarna likväl som motsvarande VB  (Vigselbok) och DB (Dödbok)
Men å andra sidan finns det TUSENTALS personer i databas Kråken, som bevisligen levat, men som saknas i de olika socknarnas kyrkoböckers födelseböcker (FB) från Örnsköldsvik upp mot Skellefteå.

Vi har nu AD och SVAR med deras utmärkta digitalisering av kyrkböckerna som gör kyrkböckerna enormt mycket lättare att läsa/tolka och gör släktsökning till en hobby för de flesta, varför jag är tacksam om ni påpekar eventuella feltolkningar jag skulle ha gjort av FB, där FB är angiven som källa.
När HFL (Husförhörslängd) är angiven som ensam källa, så finns det så många fel i kyrkböckernas HFL att det är helt orimligt att notera dem alla och eventuella korrigeringar får vänta tills det finns tid för genomgång/trippelkoll av FB, VB och DB samtidigt.
Ni är naturligtvis välkomna att hjälpa mig med detta, som sedan kommer alla till del genom att denna korrigering läggs ut gratis på denna hemsida.


 

[Start]